09.12.2016. – Kompletan cestovni i planinski kup i konačni poredak trkača 2016.

Cestovni kup 2016    Planinski kup 2016
Muški   Muški
Muški ekipno   Muški ekipno
Muški kategorije   Muški po kategorijama
Žene   Žene
Žene ekipno   Žene ekipno
Žene po kategorijama   Žene po kategorijama
     
 LIGA i KUP poredak – konačni
  LIGA i KUP poredak – konačni

 

09.12.2016. – Kompletan juniorski cestovni i planinski kup, konačni poredak juniora 2016.

Juniorski cestovni kup 2016   Juniorski planinski kup 2016
Juniori   Juniori
Juniori ekipno   Juniori ekipno
Juniori po kategorijama   Juniori kategorije
Juniorke   Juniorke
Juniorke ekipno   Juniorke ekipno
Juniorke po kategorijama   Juniorke po kategorijama

 

 

LI NING KUPOVI  2013.

 Cestovni kup 2013     Planinski kup 2013
Muški   Muški
Muški ekipno   Muški ekipno
Muški po kategorijama   Muški po kategorijama
Žene   Žene
Žene ekipno   Žene ekipno
Žene po kategorijama   Žene po kategorijama
     
LIGA poredak – Utrke 5 km:  Muški  Žene    LIGA poredak

Juniorski cestovni kup 2013   Juniorski planinski kup 2013
Juniori   Juniori
Juniori ekipno   Juniori ekipno
Juniori po kategorijama   Juniori po kategorijama
Juniorke   Juniorke
Juniorke ekipno   Juniorke ekipno
Juniorke po kategorijama   Juniori po kategorijama

 

 

New balance cestovni kup 2012   New balance planinski kup 2012
Muški   Muški
Muški ekipno   Muški ekipno
Muški po kategorijama   Muški po kategorijama
Žene   Žene
Žene ekipno   Žene ekipno
Žene po kategorijama   Žene po kategorijama
     
Klupski poredak   Klupski poredak

Juniorski New balance cestovni kup 2012   Juniorski New balance planinski kup 2012
Juniori   Juniori
Juniori ekipno   Juniori ekipno
Juniori po kategorijama   Juniori po kategorijama
Juniorke   Juniorke
Juniorke ekipno   Juniorke ekipno
Juniorke po kategorijama   Juniorke po kategorijama
Klupski poredak   Klupski poredak